Test Online

Matematik

Jepen bashkesit A={2,3,4} dhe B=[1,5] , numri i elementeve te A∩B eshte:
Vlera e 3^5 / 3^7 ( ^ simbolizon fuqine) eshte e barabarte me:
Me cilin nga ekuacionet me posht eshte i njevlershem ekuaconi -3x ≥ 6 ?
Zgjidhja e sistemit ne foto eshte cifti:
Prodhimi i rrenjeve reale te ekuacionit x^2 + 5x + 6 = 0 (^ nenkupton fuqine) eshte i barabarte me:
Cila eshte bashkesia e zgjidhjeve te inekuacionit x^2 -4x +3 < 0 kur x ∈ R ?
Mesi i segmentit [AB] ku A(3,5) dhe B(7,11) , eshte pika me kordinata:
Grafiku i funksionit y = √(x-3) kalon nga pika me kordinata:
Derivati i funksionint y = x^3 + 3x^2 +3x - 4 ne piken x=1 eshte:
Vellimi i kubit eshte i barabarte me 8, sa eshte siperfaqia e njeres prej faqeve te tij?
Complete the form below to see results
Test Online Matematik
Ti fitove {{userScore}} pike nga {{maxScore}} pike ne total
{{title}}
{{image}}
{{content}}