Test Online

BIOLOGJI

Funksioni i acideve nukleike eshte te:
Glikoliza eshte faza e perbashket e:
Trigliceridet formohen nga:
Cili nga komponimet e meposhtme eshte nje disakarid?
Nga e ka burimin oksigjeni qe clirohet gjate procesit te fotosintezes?
Gjate metafazes se mitozes:
Qelizat seksuale te mashkullit te njeriu permbajne kromozomet :
Njesia baze strukturore dhe funksionale e mushkerive eshte:
Hormoni i kunderurinimit (ADH) prodhohet nga:
Antikodoni eshte pjese perberese e:
Complete the form below to see results
Test Online Biologji
Ti fitove {{userScore}} pike nga {{maxScore}} pike ne total
{{title}}
{{image}}
{{content}}