Peticion per provimin e letersise

<form name=”afm_form_f4932594″ id=”afm_form_f4932594″ action=”http://free.allforms.mailjol.net/u/f4932594.php” method=”POST” style=”margin: 0px”>
<table border=”0″ cellpadding=”6″ cellspacing=”0″ style=”text-align: left; border: 4px solid #7090B0; border-collapse: collapse” width=”1%” bgcolor=”#F0F0F0″><tr>
<td colspan=”2″ bgcolor=”#7090B0″ style=”font-size: 14px; font-family: Verdana; color: #FFFFFF; font-weight: bold; padding: 4px”>Peticion per provimin e letersise!</td>
</tr><tr>
<td colspan=”2″ style=”padding: 8px; font-size:11px; font-family: Verdana; color: #000000″>Ky peticion po realizohet per te kerkuar rishikimin e struktures se provimit te letersise dhe te kohes se nevojshme per kete provim. Ploteso me posht dhe shperndaje me maturantet e tjere. Nqs behen mjaftueshem maturante se bashku do tja dergojme minsitrise se arsimit.</td>
</tr><tr>
<td width=”1%” style=”font-size: 30px; font-family: Verdana; color: #C0C0C0; font-weight: bold; padding-left: 20px” valign=”top” align=”right”>1.</td>
<td width=”99%” style=”font-size: 11px; font-family: Verdana; font-weight: bold; padding-right: 20px; color: #000000″>Emer Mbiemer:<br><input type=”Text” name=”Emer Mbiemer:” size=”69″ style=”font-size: 11px; font-family: Verdana”></td>
</tr><tr>
<td width=”1%” style=”font-size: 30px; font-family: Verdana; color: #C0C0C0; font-weight: bold; padding-left: 20px” valign=”top” align=”right”>2.</td>
<td width=”99%” style=”font-size: 11px; font-family: Verdana; font-weight: bold; padding-right: 20px; color: #000000″>Gjimnazi: *<br><textarea rows=”4″ cols=”69″ style=”font-size: 11px; font-family: Verdana” name=”Gjimnazi:”></textarea></td>
</tr><tr>
<td width=”1%” style=”font-size: 30px; font-family: Verdana; color: #C0C0C0; font-weight: bold; padding-left: 20px” valign=”top” align=”right”>3.</td>
<td width=”99%” style=”font-size: 11px; font-family: Verdana; font-weight: bold; padding-right: 20px; color: #000000″>Email: *<br><input type=”Text” name=”Email:” size=”69″ style=”font-size: 11px; font-family: Verdana”></td>
</tr><tr>
<td colspan=”2″ align=”center” style=”padding: 8px”><input type=”submit” name=”submit” value=”Konfirmo” style=”font-size: 11px; font-family: Verdana”> &nbsp;<input type=”reset” name=”reset” value=”Rifillo” style=”font-size: 11px; font-family: Verdana”></td>
</tr>
</table></form>