Të dhëna progresive janar-tetor 2020

Të dhëna progresive janar-tetor 2020

Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2020 – 31.10.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *