“PJESËMARRJE NË TRYEZAT E DISKUTIMIT DHE TË KËSHILLIMIT, NË KUADËR TË PROCESIT TË INTEGRIMIT EVROPIAN”

“PJESËMARRJE NË TRYEZAT E DISKUTIMIT DHE TË KËSHILLIMIT, NË KUADËR TË PROCESIT TË INTEGRIMIT EVROPIAN”

Të nderuar pedagogë,

Ministria e Ekonomisë dhe Financave (MFE) ju fton të jeni aktivë në diskutimet lidhur Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian.

Për t’u bërë pjesë e tryezës lutemi të mbani parasysh:

  1. Ju mund të aplikoni qoftë si organizatë, qoftë si individ.
  2. Dokumentet që duhen për aplikim janë një letër interesi dhe një jetëshkrim i organizatës (CV) apo individit.
  3. Në letrën tuaj të interesit sigurohuni të shprehni qartë kapitullin për të cilin aplikoni, fushën tuaj të ekspertizës dhe si mund të kontribuoni duke qenë pjesë e tryezës
  4. Për çdo kapitull duhet bërë aplikim i veçantë
  5. Aplikimi duhet dërguar në mënyrën dhe pikën e kontaktit të përcaktuar në shpalljen e MFE
  6. Afati i aplikimit është data 15 MARS 2021

Kapitulli për të cilin pedagogët e UMT janë të interesuar, është ai me numër 28: “Mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit publik”  

Personi i kontaktit për dërgimin e aplikimit: Marinela.Guce@financa.gov.al

Për personat e interesuar në datë 26 shkurt, ora 13 organizohet një takim online, në linkun e mëposhtëm.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83688046328?pwd=NWxsU21XcTlZeFA0dUg3NkVoZjQvQT09

Meeting ID: 836 8804 6328

Passcode: saneca

Për më shumë informacion klikoni linqet më poshtë:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/NJZ-2021-02-15-3178_Shpallja.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/Informacion-per-PPIEKapitujt-1-3-20-28.pdf

Si të aplikoni:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/Si-te-aplikoni.pptx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *