MARKETINGU I FUTBOLLIT DHE NDIKIMI I TIJ NË SJELLJEN E TIFOZIT. RASTI I SHQIPËRISË

MARKETINGU I FUTBOLLIT DHE NDIKIMI I TIJ NË SJELLJEN E TIFOZIT. RASTI I SHQIPËRISË
Julian BUNDO “Marketingu i futbollit dhe ndikimi i tij në sjelljen e tifozit. Rasti i Shqipërisë “

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *