Ftesë për ofertë për “Blerje Pajisje Elektronike” në kuadër të projektit LeTSGEPs

Ftesë për ofertë për “Blerje Pajisje Elektronike” në kuadër të projektit LeTSGEPs

Ftesë për ofertë Nr. 49, datë 16.12.2020 për “Blerje Pajisje Elektronike” në kuadër të projektit “Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions-LeTSGEP-s”

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *