FHF: Fituesit e ciklit te dytë “Master i shkencave” për vitin akademik 2020-2021 dhe grafiku i regjistrimeve

FHF: Fituesit e ciklit te dytë “Master i shkencave” për vitin akademik 2020-2021 dhe grafiku i regjistrimeve

FHF: Fituesit e ciklit te dytë “Master i shkencave” për vitin akademik 2020-2021 dhe grafiku i regjistrimeve


Njoftojmë fituesit sipas listave të mëposhtme të programit të studimit “Master i Shkencave” të paraqiten pranë Sekretarisë për të kryer regjistrimin përfundimtar.


Regjistrimi do të kryhet nga vetë studenti, me fotokopje të dokumentit të identifikimit dhe mandatin e pagesës së regjistrimit (kliko këtu… studentët që aplikojnë për Universitet të dytë kliko këtu…), sipas një grafiku të caktuar nga ora 10.00-14.00:

  • Më datë 11.2020 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gjuhësi.
  • Më datë 11.2020 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Letërsi.
  • Më datë 11.2020 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Histori.
  • Më datë 11.2020 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Marrëdhënie Ndërkombëtare.
  • Më datë 11.2020 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Arkeologji, Trashëgimi Kulturore.
  • Më datë 11.2020 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degëve Gjeografi.
  • Më datë 11.2020 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 1-30).
  • Më datë 11.2020 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 31-60).
  • Më datë 11.2020 do të kryhet regjistrimi i fituesve të degës Gazetari Komunikim (numri rendor 61-89).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *