Ditë informimi për aplikim në projekte

Ditë informimi për aplikim në projekte

Përshëndetje të nderuar pedagogë!

Ju bëjmë me dije se, në kuadër të Programit Kombëtar të Kërkim Zhvillimit (PKKZH) , AKKSHI ka shpallur thirrjen për aplikim me projekte.  Thirrjen e gjeni të publikuar në faqen zyrtare web të AKKSHI: http://nasri.gov.al/drejtoria-e-programeve-kombetare-2/
Për t`ju ardhur në ndihmë aplikuesve, AKKSHI do të organizojë ditë informimi, të cilat, për shkak të situatës, do të zhvillohen nëpërmjet platformës online.
Sipas kalendarit të hartuar, sesioni për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë është caktuar më datë 08.03.2021, ora 12:00.

Kush është i interesuar lutemi të dërgojë adresën e e-mail, brenda datës 3 Mars 2021 në adresën: xhensila.stafa@umed.edu.al

 

Faleminderit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *