Disertacion i REGINA HASA – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i REGINA HASA – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “VLERËSIMI I DISA BIOMARKUESVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK NË SËMUNDJEN PULMONARE OBSTRUKTIVE KRONIKE DHE LIDHJA E TYRE ME DUHANPIRJEN

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati

    Prof. Dr. Anyla Bulo                                             Regina Hasa

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/DOKTORATA-PHD-REGINA-HASA-PDF.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *