Disertacion i NASER A. GJONBALAJ – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i NASER A. GJONBALAJ – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “MRI DHE CT NË PATOLOGJITË TUMORALE TË MËLÇISË DHE
RRUGËVE BILIARE

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Specialiteti:Specialiteti: Imazheri

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Asc. ASTRIT SH. HOXHAJ                                     NASER A. GJONBALAJ

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/dr-naser-gjonbalaj.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *