Disertacion i NARDI KOLA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i NARDI KOLA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “Studim morfo-klinik i pedunkujve vaskularë dominantë dhe perforatorë në zonat trupore të mundshme për aplikimin e lembove

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Gjergji Belba                                                        Nardi Kola

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/nardi-kola-pdf.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *