Disertacion i Mirlinda LIKMETA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i Mirlinda LIKMETA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “MODIFIKIMET METABOLIKE DHE ENDOKRINE GJATË TRAJTIMIT
ME INTERFERON TË PEGILUAR TEK TË SËMURËT ME HEPATIT KRONIK TË
TIPIT B OSE C

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

SPECIALITETI: FARMAKOLOGJI KLINIKE

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Dr. Bledar Kraja                                                   Mirlinda LIKMETA

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/Doktoratura-Mirlinda-LIKMETA.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *