Disertacion i MARSELA SINA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i MARSELA SINA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “KORRELACIONE KLINIKE, MORFOLOGJIKE, IMAZHERIKE TE KANCERIT KOLOREKTAL

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR I SHKENCAVE”

Specialiteti:SEMUNDJE TE BRENDSHME, GASTROHEPATOLOGJI

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Dr. SKERDI PRIFTI                                      MARSELA SINA

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/Doktoratura-finale-Marsela-Sina.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *