Disertacion i MANUSHAQE BATKU – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i MANUSHAQE BATKU – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “OKLUZIONET E VENËS RETINALE, TEK GRUP-MOSHAT ME RISK TË LARTË DHE TRAJTIMI ADEGUAT I TYRE

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

Specialiteti: OKULISTIKЁ

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

    Prof. Asc. Ali TONUZI                                             Manushaqe BATKU

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/11/Disertacioni-Manushaqe-Rustani.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *