Disertacion i LEFTER SINANI – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i LEFTER SINANI – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “SJELLJA VIOLENTE NË PAVIONIN E URGJENCËS PSIKIATRIKE.
VLERËSIMI I RREZIKUT PËR VIOLENCË NËPËRMJET
PËRDORIMIT TË TESTIT HCR – 20

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

Specialiteti: PSIKIATRI

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

  Prof. Dr. VUKSAN KOLA                                           Lefter SINANI

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/11/Doctoratura-LEFTER-SINANI-.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *