Disertacion i KLERIDA SHEHU – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i KLERIDA SHEHU – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “IKTERI MEKANIK, KORRELACIONET KLINIKO-LABORATORIKE, IMAZHERIKE DHE KIRURGJIKALE

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

SPECIALITETI: GASTROENTEROLOGJI

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati

    Prof. Dr. Luljeta Çakërri                                            Klerida Shehu

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/doktoratura-per-CD-Klerida-Shehu-2021.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *