Disertacion i HORTENSIA GJERGO – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i HORTENSIA GJERGO – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “VLERËSIMI I PRESIONIT TË MBUSHJES SË VENTRIKULIT TË MAJTË NËPËRMJET METODAVE TË REJA EKOKARDIOGRAFIKE NË PACIENTËT ME SËMUNDJE TË ARTERIEVE KORONARE

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

Specialiteti: KARDIOLOGJI

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

         Prof. Spiro Qirko                                                   Hortensia Gjergo

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/11/Hortensia-Gjergo-Disertacioni-final.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *