Disertacion i Gentian Zikaj – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i Gentian Zikaj – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “DORA E DJEGUR DHE TRAJTIMI I SAJ KIRURGJIKAL, REKONSTRUKTIV DHE REHABILITUES

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

SPECIALITETI: DJEGIE-PLASTIKË

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Dr. Gjergji Belba                                                       Gentian Zikaj

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/Gentian-Zikaj-Disertacioni.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *