Disertacion i EUGERTA DILKA – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i EUGERTA DILKA – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “VLERA E MATJES SË NO TË FRAKSIONUAR NË AJRIN E EKSPIRUAR (FENO) NË DIAGNOZËN DHE TRAJTIMIN E SËMUNDJEVE PULMONARE

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

SPECIALITETI: PNEUMOLOGJI

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati

Prof. Dr. Perlat Kapisyzi FCCP                                 Eugerta Dilka

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/EUGERTA-DILKA.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *