Disertacion i ERMIRA KRASNIQI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i ERMIRA KRASNIQI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “PËRDORIMI I PAKONTROLLUAR I BARNAVE, SHKAQET DHE PASOJAT NË SHËNDETIN E POPULLATËS

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Specialiteti: Shkenca Farmaceutike

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

PROF. DR. MYNYR KONI                                                 ERMIRA KRASNIQI

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/Disertacioni_Ermira-Krasniqi.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *