Disertacion i ERMIR ROÇI – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i ERMIR ROÇI – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “ZHVILLIMI I NJE MODELI MATEMATIKOR NE PARASHIKIMIN E EVOLUCIONIT TE DINAMIKES SE RRITJES SE GLIOMAVE TE GRADES SE ULET PAS TRAJTIMEVE TE NDRYSHME ONKOLOGJIKE

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

SPECIALITETI: NEUROSHKENCE

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Dr. Mentor Petrela                                                   ERMIR ROÇI

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/Libri-PhD-Ermir-Roci.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *