Disertacion i Emiljano PJETRI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Emiljano PJETRI – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “Kurrikulat e infermierisë: njohuritë, qëndrimet dhe pengesat e standardizimit të dukumentacionit të literaturës dhe praktikave aktuale në ciklin bachelor

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

SPECIALITETI: Shkenca infermierore

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

        Prof. Dr. Isuf KALO                                              Emiljano PJETRI

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/PDF-3.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *