Disertacion i ELVISA KOZMA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i ELVISA KOZMA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “RIRREZATIMI PAS TRAJTIMIT RADIOTERAPEUTIK
ME QËLLIM RADIKAL JO MË TABU

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Dr. Agim Sallaku                                                 Elvisa Kozma

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/Doktoratura-Elvisa-Kozma.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *