Disertacion i EDVIN DADO – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i EDVIN DADO – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “Ristenoza kliniko-angiografike, Tromboza pas PTCA dhe eventet madhore te pafavorshme, pas angioplastikes koronare ne qendren e hemodinamikes ne QSUT (sipas regjistrit të QSUT-së nga 2014-tetor 2018)

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

SPECIALITETI: Kardiologji

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati

Prof. Dr. ARTAN GODA                                        EDVIN DADO

Linku i punimit të doktoratës:

https://drive.google.com/file/d/1jrwSW84bWFkraDPsi8Lx0dGW0uR3DBk8/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *