Disertacion i DEVID BELALLA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i DEVID BELALLA – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “KANCERI I REKTUMIT, STADIFIKIMIT, ALTERNATIVAT E TRAJTIMIT

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Dr. Nikollaq Kacani                                                  DEVID BELALLA

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/Kanceri-Rektumit.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *