Disertacion i BLEGINA ARAPI – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i BLEGINA ARAPI – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “EPIDEMIOLOGJIA E SËMUNDJEVE PARAZITARE DHE PËRHAPJA E PARAZITËVE INTESTINALE NË RRETHIN E TIRANËS

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

SPECIALITETI: MIKROBIOLOGJI

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

Prof. Dr. Betim Byku                                                 Blegina Arapi

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/01/Blegina-Arapi.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *