Disertacion i BESARTA PELAJ – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i BESARTA PELAJ – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

        TEMA: “MENAXHIMI INFERMIEROR NË REGJIONIN E PEJËS PËR PARANDALIMIN E SËMUNDJES SE
TENSIONIT ARTERIAL

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

      Prof. Dr. IDRIZ BALLA                                              BESARTA PELAJ

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/PDF-4.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *