Disertacion i Alketa Pere – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

Disertacion i Alketa Pere – FAKULTETI I MJEKËSISË, TIRANË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “Përmirësimi i trajtimit adjuvant në kancerin e gjirit të operueshëm .Roli i biomarkerave indore në përzgjedhjen e trajtimit në drejtim të trajtimit të individualizuar

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

PROF. DR. Shahin Kadare                                                 Alketa Pere

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/12/DISERTACIONI-ALEKTA-YMERI-SHERBIMI-ONKOLOGJIK.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *