Burse e plotë për një semestër në Berlin

Burse e plotë për një semestër në Berlin

Organizata rinore gjermane “Copernicus Berlin”, së bashku me Freie Universität Berlin dhe Humboldt Universität, ju fton për të aplikuar për bursën  International Excellence Scholarship Program – IES (Programi Ndërkombëtar i Bursave të Ekselencës).

Kjo organizatë punon prej 20 vitesh për të mbështetur studentët nga Evropa Lindore, Kaukazia dhe Azia Qendrore përmes ofrimit të një burse 6-mujore, që ndër të tjera mundëson shkëmbimin intensiv kulturor midis Lindjes dhe Perëndimit.

Afati i aplikimit: 15 dhjetor, 2020

Mësoni më shumë për programin e bursave: https://www.copernicusberlin.de/ies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *