Kalendari për organizimin e procesit mësimor dhe provimeve për studentët e viteve të fundit që ndjekin studimet në programet e ciklit të parë dhe të dytë, në UMT, për vitin akademik 2019-2020

Kalendari për organizimin e procesit mësimor dhe provimeve për studentët e viteve të fundit që ndjekin studimet në programet e ciklit të parë dhe të dytë, në UMT, për vitin akademik 2019-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *