VKM për përcaktimin e notes mesatare për hyrje në universitet, lista e plote degeve

VKM për përcaktimin e notes mesatare për hyrje në universitet, lista e plote degeve

Shiko me posht mesataret për të hyre ne çdo degë në universitet publike:

Shkarko me posht VKM

https://drive.google.com/file/d/1Hf4uE7vj4X1A858BfbRN9GFYOzsnXr0k/view?usp=drivesdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *