PROGRAMET ORIENTUESE 2019-2020 (TË RISHIKUARA COVID-19)

PROGRAMET ORIENTUESE 2019-2020 (TË RISHIKUARA COVID-19)

PROGRAMET ORIENTUESE TE MATURES SHTETERORE (GJIMNAZI)

Biologjia

Ekonomi bërthamë

Filozofi-Sociologji

Fizikë

Gjeografi

Gjuhe e huaj

Gjuhe shqipe dhe letërsi

Histori

Kimi

Matematikë

Qytetari – Psikologji

PROGRAMET ORIENTUESE TE MATURES PËR ARSIMIN PROFESIONAL

Gjuhë e huaj

Gjuhë shqipe dhe letërsi

Matematikë

PROGRAMET ORIENTUESE TE MATURES PËR SHKOLLAT ME DREJTIM TË ORIENTUAR (SPORTIVE & ARTISTIKE)

Gjuhë e huaj

Gjuhë shqipe dhe letërsi

Histori arti

Histori baleti

Histori muzike

Matematikë

PROGRAMET ORIENTUESE TE MATURES PËR SHKOLLAT ME DREJTIM TË ORIENTUAR GJUHËSOR

Gjuhë e huaj

Gjuhë shqipe dhe letërsi

Matematikë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *