Post-Matura / Vendim mbi miratimin e datave të konkurseve dhe vlerësimit me pikë të mesatares së maturës shtetëtore ne Universitetin e Sporteve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *