Neser rifillon mësimi por maturantët kanë shqetësimit e tyre sesi do zhvillohet dhe sa te përgatitur do jenë për provimet e maturës

Neser rifillon mësimi por maturantët kanë shqetësimit e tyre sesi do zhvillohet dhe sa te përgatitur do jenë për provimet e maturës

Nga 31 mijë maturantë, rreth 1500 prej tyre, kanë zgjedhur të punojnë individualisht dhe të vijojnë me mësimin online. Ndërsa gjimnazistët e tjerët të pajisur me maska dhe doreza pasi t’iu matet temperatura nga mjekët do të zhvillojnë procesin mësimor në klasa, që s’do të kenë me shume se 15 nxënës e si rrjedhojë do të jenë të ulur të vetëm në bankë në distancë nga njëri tjetri prej dy metrash.

numri i reduktuar i nxënësve në klasë, i ka shqetësuar ata për mënyrën se si do të zhvillohet mësimi pasi nuk ka mësues mjaftueshëm.

Top Channel ka mësuar se drejtoritë ë shkollave u kanë kërkuar edhe mësuesve të viteve të para dhe të dyta të cilët nuk u kanë dhënë më parë mësim maturantëve që të kthehen në shkollë pasi duhet plotësuar numri i tyre në klasa.

Problematika thellohet edhe më tej kur sipas orarit mësimor, stafit pedagogjik  do të  mësojë nxënësit për lëndët që ata nuk janë specializuar e punësuar. Top channel ka  siguruar biseda të caktuara në grupet e Whats app mes mësuesve kujdestar dhe maturantëve, ku njoftohen se nuk mund t’iu japin mësim mësuesit që kanë pasur prej numrit të nxënësve qe janë ne klasa. Si për shembull klasës se fizikës do tju shpjegojë mësuesja e ekonomisë.  Apo  në klasat që do zhvillohet lënda e anglishtes, janë të detyruar të qëndrojnë në mësim edhe nxënës të frëngjishtes. Të gjendur në këtë situatë, maturantët kanë shprehur ankesa.  ata vënë në dijeni mësuesit se po shkojnë në shkollë për ta mësuar ato që nuk dinë dhe si mund ta bëjë këtë një mësues që s’është i asaj fushe?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *