Llogarit piket per Universitetin Politeknik te Tiranes

Zgjidh fakultetin per te cilin do te llogarisesh piket pasi ndryshojne kriteret per fakultete te ndryshme.

FTI

Fakulteti i Teknologjise se Informacionit

FIM

Fakulteti i Inxhinierise Mekanike

FAU

Fakulteti i Arkitektures dhe Urbanistikes

FIN

Fakulteti i Inxhinieise se Ndertimit

FGJM

Fakulteti i Gjeologjise dhe Minierave

FIE

Fakulteti i Inxhinierise Elektrike

FIM & IF

Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike

Shperndaje me miqte ne whatsapp