LLOGARIT PIKET PER UNIVERSITETIN E KORCES

SE SHPEJTI…