Llogarit piket per Universitetin Bujqesor te Tiranes

Zgjidh fakultetin per te cilin do te llogarisesh piket pasi ndryshojne kriteret per fakultete te ndryshme.

FEA

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

FMV

Fakulteti i Mjekesise Veterinare

FSHP

Fakulteti i Shkencave Pyjore

FBM

Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit

FBU

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit

SHPERNDAJE ME MIQTE NE WHATSAPP