LLOGARIT PIKET PER FAKULTETIN E SHKENCAVE TE NATYRES