LLOGARIT PIKET PER FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE