LLOGARIT PIKET PER FAKULTETIN E EKONOMISE DHE AGROBIZNESIT