LLOGARIT PIKET PER FAKULTETIN E BUJQESIS DHE MJEDISIT