LLOGARIT PIKET PER FAKULTETIN E BIOTEKNOLOGJISE DHE USHQIMIT