Info rreth programit të studimit “TEKNOLOGJI USHQIMORE” në Kolegjin Universitar Qiriazi

Info rreth programit të studimit “TEKNOLOGJI USHQIMORE” në Kolegjin Universitar Qiriazi

📣 Programi i studimit “TEKNOLOGJI USHQIMORE” në Kolegjin Universitar Qiriazi pregatit specialist me formim teknik dhe profesional:

✅ në fushat e përpunimit të produkteve ushqimore,
✅ në përvetësimin e teknologjive të prodhimit, ruajtjes, dhe tregtimit të ushqimeve,
✅ në njohjen dhe vlerësimin e karakteristikave të materialeve të papërpunuara,
✅ në njohjen e metodave të analizës së cilësisë së produkteve ushqimore
✅ në zbatimin e procedurave të punës sipas kërkesave standarte të sistemeve të menaxhimit të cilësisë dhe sigurisë ushqimore;

📍Mundësitë e punësimit

(-) Fusha e TEKNOLOGJISË USHQIMORE, arsimi I lartë profesional:
* i jep përparësi pregatitjes cilësore profesionale
= të teknikëve
= të specialistëve
* i pregatit teknikët dhe specialistët për këto sektorë:
✅ industrinë ushqimore të prodhimit dhe përpunimit
▶️ teknologjinë e produkteve bimore
▶️ teknologjinë e produkteve shtazore
▶️ teknologjinë e pijeve dhe ujit
✅ agjencitë garantuese dhe mbrojtjëse të cilësisë dhe sigurisë ushqimore
✅ strukturave ligjore që zhvillojnë dhe përcaktojnë standartet dhe praktikave konform ligjeve

🏷 Për më tepër informacion, kontaktoni: Universiteti Qiriazi
📧info@qiriazi.edu.al

#fillosottendryshoshteardhmen
#zgjidhqiriazin
#hidhhapintënd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *