Kuotat e pranimit ne te gjitha universietet publike per vitin 2019

UNIVERSITETIFAKULTETIDEGAKUOTAT
Universiteti i TiranësFakulteti i Historisë dhe FilologjisëHistori180
Universiteti i TiranësFakulteti i Historisë dhe FilologjisëGjeografi180
Universiteti i TiranësFakulteti i Historisë dhe FilologjisëGjuhë- Letërsi180
Universiteti i TiranësFakulteti i Historisë dhe FilologjisëGazetari120
Universiteti i TiranësFakulteti i Historisë dhe FilologjisëArkeologji100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësBiologji100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësBioteknologji100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësMatematikë100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësFizikë100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësInformatikë200
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësKimi100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësKimi dhe Teknologji Ushqimore100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësKimi Industriale dhe Mjedisore100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësInxhinieri Matematike dhe Informatike100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave të NatyrësTeknologji Informacioni dhe Komunikimi100
Universiteti i TiranësFakulteti i Gjuhëve të HuajaGjuhë Angleze240
Universiteti i TiranësFakulteti i Gjuhëve të HuajaGjuhë Frënge120
Universiteti i TiranësFakulteti i Gjuhëve të HuajaGjuhë Gjermane120
Universiteti i TiranësFakulteti i Gjuhëve të HuajaGjuhë Italiane150
Universiteti i TiranësFakulteti i Gjuhëve të HuajaGjuhë Greke90
Universiteti i TiranësFakulteti i Gjuhëve të HuajaGjuhë Turke90
Universiteti i TiranësFakulteti i Gjuhëve të HuajaGjuhë Ruse80
Universiteti i TiranësFakulteti i Gjuhëve të HuajaGjuhë Spanjolle me profil90
Universiteti i TiranësFakulteti i Gjuhëve të HuajaGjuhe Angleze50
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave SocialePsikologji110
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave SocialePunë sociale100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave SocialeFilozofi90
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave SocialeSociologji100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave SocialeShkenca Politike100
Universiteti i TiranësFakulteti i Shkencave SocialeAdministrim dhe Politika Sociale100
Universiteti i TiranësFakulteti i EkonomisëAdministrim – Biznes460
Universiteti i TiranësFakulteti i EkonomisëEkonomiks110
Universiteti i TiranësFakulteti i EkonomisëFinancë460
Universiteti i TiranësFakulteti i EkonomisëInformatikë Ekonomike250
Universiteti i TiranësFakulteti i EkonomisëAdministrim – Biznes (Sarande)75
Universiteti i TiranësFakulteti i DrejtësisëDrejtësi700
Universiteti i MjekësisëFakulteti i MjekësisëMjekësi e Përgjithshme260
Universiteti i MjekësisëFakulteti i MjekësisëFarmaci100
Universiteti i MjekësisëFakulteti i Mjekësisë DentareStomatologji100
Universiteti i MjekësisëFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeInfermieri e Përgjithshme260
Universiteti i MjekësisëFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeMami35
Universiteti i MjekësisëFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeTeknikë e Lartë Laboratorike45
Universiteti i MjekësisëFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeFizioterapi45
Universiteti i MjekësisëFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeLogopedi25
Universiteti i MjekësisëFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeImazheri45
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Ekonomise dhe AgrobiznesitMenaxhim Agrobiznesi120
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Ekonomise dhe AgrobiznesitEkonomi dhe Politikë Agrare90
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Ekonomise dhe AgrobiznesitFinancë-kontabilitet120
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Ekonomise dhe AgrobiznesitMenaxhim i Turizmit Rural90
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Ekonomise dhe AgrobiznesitInformatikë Biznesi90
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Ekonomise dhe AgrobiznesitEkonomiks i Aplikuar90
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitMbrojtje bimësh120
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitHortikulturë120
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitProdhim bimor120
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitZootekni dhe biznes blegtoral120
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitAkuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi120
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitAgromjedis dhe ekologji130
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitInxhineri agrare – Agromekanizim120
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Bioteknologjisë dhe UshqimitTeknologji Agroushqimore102
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Bioteknologjisë dhe UshqimitVreshtari-Enologji104
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Shkencave PyjoreMbarështim Pyjesh65
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti i Shkencave PyjorePërpunim Druri60
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti Mjekësisë VeterinareMjekësi Veterinare110
Universiteti Bujqësor i TiranësFakulteti Mjekësisë VeterinareMenaxhim Veterinar (2vjeçar)60
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Inxhinierisë së NdërtimitInxhinieri Ndërtimi150
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Inxhinierisë së NdërtimitInxhinieri Hidroteknike70
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Inxhinierisë së NdërtimitInxhinieri Mjedisi70
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Arkitekturës dhe UrbanistikësArkitekturë (Arkitekt)110
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Arkitekturës dhe UrbanistikësArkitekturë (Urbanist)55
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Inxhinierisë ElektrikeInxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)70
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Inxhinierisë ElektrikeInxhinieri Elektrike (Energjitike)70
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Inxhinierisë ElektrikeInxhinieri Mekatronike70
Universiteti Politeknik i TiranesFiazkiukelteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë FizikeInxhinieri Fizike80
Universiteti Politeknik i TiranesFiazkiukelteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë FizikeInxhinieri Matematike80
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti Inxhinierisë MekanikeInxhinieri Mekanike80
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti Inxhinierisë MekanikeInxhinieri Tekstile dhe Modë70
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti Inxhinierisë MekanikeInxhinieri Materiale55
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti Inxhinierisë MekanikeInxhinieri Ekonomike85
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Gjeologjise dhe i MinieraveShkencat e Tokës70
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Gjeologjise dhe i MinieraveInxhinieri Gjeoburimesh100
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Gjeologjise dhe i MinieraveInxhinieri Gjeoinformatike70
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Gjeologjise dhe i MinieraveInxhinieri Gjeodezi65
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i Gjeologjise dhe i MinieraveInxhinieri Gjeomjedis60
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i  Teknologjisë së InformacionitInxhinieri Elektronike120
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i  Teknologjisë së InformacionitInxhinieri Informatike120
Universiteti Politeknik i TiranesFakulteti i  Teknologjisë së InformacionitInxhinieri Telekomunikacioni120
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EdukimitGjuhë- Letersi50
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EdukimitGjuhë dhe Kulture Frënge30
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EdukimitGjuhë Angleze65
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EdukimitMësuesi për Arsimin Fillor40
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EdukimitMësuesi për Arsimin Parashkollor20
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EdukimitHistori-Gjeografi50
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave HumaneFilozofi-Sociologji45
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave HumaneMatematikë-Fizikë30
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave HumaneMatematikë-Informatikë30
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave HumaneBiologji- Kimi49
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave HumaneTeknologji Informacioni49
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave HumaneInfermieri e përgjithshme90
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave HumaneMami (Infermier)40
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave HumaneAdministrim dhe Politika Sociale60
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EkonomiseFinancë – Kontabilitet100
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EkonomiseMenaxhim90
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EkonomiseAdministrim Biznesi në Marketing80
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i EkonomiseAdministrim Biznesi në Turizem80
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i BujqesiseAgroushqim50
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i BujqesiseAgrobiznes50
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i BujqesiseInxhinieri Agronomike60
Universiteti “Fan S. Noli”, KorçëFakulteti i BujqesiseMjekesi e Bimeve dhe Hortikulture40
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGjuhë – Letërsi90
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGjuhë – Letërsi shqipe dhe Frënge35
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneHistori – Gjeografi80
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneHistori dhe gjuhë gjermane35
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGjeografi dhe gjuhë italiane48
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGjuhë angleze105
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGjuhë gjermane35
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGjuhë frënge35
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGjuhë italiane58
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGazetari58
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGazetari – Anglisht58
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave HumaneGjuhe Shqipe dhe Rome15
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te NatyresBiologji-Kimi90
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te NatyresMatematikë-Fizikë70
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te NatyresTeknologjitë e informacionit120
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te NatyresTeknologji laboratori (2vjeçar)100
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te NatyresFizikë kompjuterike40
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te NatyresMatematikë Informatike70
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeInfermieri e përgjithshme200
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeInfermieri – Mami130
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeFizioterapi110
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeLogopedi80
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeImazheri100
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave Mjekesore TeknikeTeknologji laboratori100
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te EdukimitMësuesi për Arsimin Fillor89
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te EdukimitMesuesi per Arsimi Parashkollor84
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te EdukimitEdukim qytetar50
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te EdukimitPunonjës social73
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te EdukimitFilozofi-Sociologji50
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te EdukimitPsikologji67
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti i Shkencave te EdukimitEdukim Fizik dhe Sporte60
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti EkonomikAdministrim-Biznes115
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti EkonomikFinancë-Kontabilitet115
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti EkonomikEkonomia dhe e drejta115
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti EkonomikInformatikë ekonomike155
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti EkonomikEkonomi turizmi70
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti EkonomikAdministrim biznesi dhe Inxhinieri70
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti EkonomikShkenca Juridike në Biznes70
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” ElbasanFakulteti EkonomikShkenca Juridike në Sektorin Publik70
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Shkencave te NatyresBiologji – Kimi60
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Shkencave te NatyresFizikë dhe Teknologji Informacioni20
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Shkencave te NatyresMatematikë – Fizikë20
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Shkencave te NatyresMatematikë – Informatikë20
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Shkencave te NatyresTeknologji Informacioni35
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Shkencave te NatyresInfermieri e Pergjithshme80
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Shkencave te NatyresInfermieri Mami30
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreHistori -Gjeografi35
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreGjuhë – Letërsi Shqipe35
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreGjuhë Letërsi Angleze40
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreGjuhë Letërsi Italiane15
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreGjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek15
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreHistori dhe Gjuhë Italiane15
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreMësuesi për Arsimin Fillor40
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreMësuesi për Arsimin Parashkollor40
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreKontabilitet-Financë60
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreAdministrim – Publik60
Universiteti “Eqrem Çabej” GjirokasterFakulteti i Edukimit dhe Shkencave ShoqeroreEkonomi Turizmi30
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreGjuhë – Letërsi100
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreGazetari dhe komunikim73
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreHistori85
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreGjeografi90
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreMatematikë68
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreFizikë60
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreInformatikë85
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreBiologji – Kimi80
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreInfermieri e përgjithshme120
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreInfermieri (Mami)35
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave ShoqëroreInfermieri (Fizioterapi)35
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave të EdukimitMësuesi Arsimi Fillor60
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave të EdukimitMësuesi arsimi parashkollor60
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave të EdukimitPsikologji60
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave të EdukimitPunë sociale60
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave të EdukimitEdukim fizik dhe sporte70
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti EkonomikFinancë – Kontabilitet120
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti EkonomikAdministrim – Biznes120
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti EkonomikTurizëm100
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti Gjuhëve të HuajaGjuhë Angleze70
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti Gjuhëve të HuajaGjuhë Italiane60
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti Gjuhëve të HuajaGjuhë Gjermane60
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti Gjuhëve të HuajaGjuhë Frënge40
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i DrejtësisëDrejtësi300
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave të EdukimitPikturë e grafikë30
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, ShkodrësFakulteti i Shkencave të EdukimitPedagogji muzikore30
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeMatematikë37
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeFizikë25
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeShkenca Kompjuterike60
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeTeknologji Informacioni60
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeInformatikë35
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeInxhinieri Navale40
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeInxhinieri Mekanike50
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeNavigacion45
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeKimi30
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeBiologji58
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave TeknikeInxhinieri Elektrike50
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakuleti i EkonomiseAdministrim Biznesi144
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakuleti i EkonomiseMenaxhim Turizmi75
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakuleti i EkonomiseEkonomiks82
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakuleti i EkonomiseFinancë186
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakuleti i EkonomiseKontabilitet70
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakuleti i EkonomiseMarketing75
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave HumaneMësuesi për Arsimin Fillor60
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave HumaneMësuesi për Arsimin Parashkollor60
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave HumanePedagogji e Specializuar30
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave HumaneGjuhë Shqipe dhe Letërsi90
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave HumaneGjuhë Angleze90
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave HumaneGjuhë italiane40
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave HumaneHistori – Gjeografi70
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shkencave HumaneDrejtësi220
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shëndetit PublikInfermieri e përgjithshme190
Univ. “Ismail Qemali” VlorëFakulteti i Shëndetit PublikInfermier Mami90
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i BiznesitAdministrim Biznesi80
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i BiznesitMenaxhim – Marketing80
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i BiznesitShkenca Ekonomike95
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i BiznesitFinancë -Kontabilitet106
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i BiznesitBankë Financë106
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i BiznesitMenaxhim Hotel Restorant70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i BiznesitMenaxhim Turizëm Kulturor70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i BiznesitMenaxhim Turizëm Arkeologjik70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Shkencave Politike JuridikeDrejtësi200
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Shkencave Politike JuridikeShkenca Politike70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Shkencave Politike JuridikeAdministrim Publik70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Shkencave Politike JuridikePolitikë Ekonomike70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Shkencave Politike JuridikeMarrëdhënie me Publikun70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Shkencave Politike JuridikeHistori70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleInfermieri e Përgjithshme129
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleMami51
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleFizioterapi48
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleNavigacion dhe Peshkim Detar38
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleTeknikë Elektrike (2 vjeçar)35
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleHidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar)50
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleAsistencë Stomatologji (2 vjeçar)44
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleMenaxhim Ndërtimi (2 vjeçar)43
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleMenaxhim Transporti (2 vjeçar)43
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleAsistencë Ligjore (2 vjeçar)43
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleAsistencë Administrative (2 vjeçar)40
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleTeknologji Automobilash (2 vjeçar)42
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleTeknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar)43
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve ProfesionaleInformatikë Praktike (2 vjeçar)40
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i EdukimitGjuhë Angleze70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i EdukimitMësuesi për Arsim Fillor70
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i EdukimitMësuesi për Arsim Parashkollor55
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i EdukimitGjuhë Letërsi -Anglisht80
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i EdukimitGjermanisht – Anglisht50
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Teknologjisë së InformacionitShkenca Kompjuterike100
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Teknologjisë së InformacionitSistemet e Informacionit100
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Teknologjisë së InformacionitTeknologji Informacioni100
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Teknologjisë së InformacionitMatematikë-Informatikë100
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Teknologjisë së InformacionitInformatikë-Anglisht65
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Teknologjisë së InformacionitMultimedia dhe Televizion Dixhital40
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve të Integruara me PraktikënMenaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze)28
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve të Integruara me PraktikënMenaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze)28
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i Studimeve të Integruara me PraktikënMenaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në gjuhë angleze)25
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i EdukimitEkspert në Proceset e Formimit60
Universiteti “Aleksander Moisiu” DurresFakulteti i EdukimitPsikologji Sociologji55
Universiteti i ArteveFakulteti i Artit SkenikRegji Filmi dhe Televizioni.18
Universiteti i ArteveFakulteti i Artit SkenikAktrim21
Universiteti i ArteveFakulteti i Artit SkenikRegji19
Universiteti i ArteveFakulteti i Artit SkenikSkenografi – Kostumografi21
Universiteti i ArteveFakulteti i Artit SkenikKoreografi21
Universiteti i ArteveFakulteti i Arteve të BukuraPikturë21
Universiteti i ArteveFakulteti i Arteve të BukuraSkulpturë22
Universiteti i ArteveFakulteti i Arteve të BukuraMuzikologji20
Universiteti i ArteveFakulteti i Arteve të BukuraKompozim20
Universiteti i ArteveFakulteti i Arteve të BukuraDirizhim20
Universiteti i ArteveFakulteti i Arteve të BukuraPiano20
Universiteti i ArteveFakulteti i Arteve të BukuraViolinë20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësViolonçel20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësViolë20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësKitarë20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësKontrabas20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësFlaut20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësOboe20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësKlarinetë20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësFagot20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësKorno20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësTrombë20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësTrombon20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësBastubë20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësKanto20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësPedagogji Muzikore20
Universiteti i ArteveFakulteti i MuzikësFizarmonikë Klasike20
Universiteti i Sporteve të TiranësFakulteti i Shkencave te LevizjesShkencat e Lëvizjes150
Universiteti i Sporteve të TiranësFakulteti i e Veprimtarisë Fizike dhe RekreacionitFushat e Veprimtarisë Fizike,të Shëndetit dhe të Rekreacionit150
Akademia e SigurisëAkademia e SigurisëRendin dhe Sigurinë Publike150