KRITERET E PRANIMIT NE UNIVERSITET PER VITIN AKADEMIK 2020-2021

Kriteret e Universitetit Politeknik te Tiranes

Kriteret e Universitetit te Tiranes

Kriteret e Universitetit Bujqesor te Tiranes

Kriteret e Universitetit te Mjekesise

Kriteret e Universitetit te Vlores

Kriteret e Universitetit te Elbasanit

Kriteret e Universitetit te Durresit

Kriteret e Universitetit te Shkodres

Kriteret e Universitetit te Korces

Kriteret e Universitetit te Sporteve

Kriteret e Universitetit te Arteve

Kriteret e Universitetit te Gjirokastres